פורום סקופים

תגובת סביבת רהמ לתמונה שחוללת סערת רשת:

תאריך: 09/04/2020 כותב: Howlowcanugo תגובות: 367

באופן חריג: הודו העבירה לישראל תרופה ניסיונית לקורונה

תאריך: 09/04/2020 כותב: gold1980 תגובות: 100

דנה וייס ערוץ 12 - בנט מתנגד באופן נחרץ לסגר.

תאריך: 09/04/2020 כותב: עמלץ פלד תגובות: 93